Obesegrad värme!

I dag tål värmepumpen att jämföras med vilken annan uppvärmningsform som helst. Ekonomiskt är den obesegrad.

Med dagens teknik, där värmepumpen gör varmvattnet till 65°C, finns det inte heller några svagheter i komforten. Solen skänker oss Gratisvärme som hämtas ur jorden, berget, sjön eller luften. För alla oss som värnar om vår natur ligger vinsten inte bara i plånboken.

Ren och naturlig!

En värmepump är faktiskt en solfångare. Den gratisenergi som hämtas ur naturelementen har placerats där av solen. De globala miljövinsterna är stora, men minst lika viktig är även din närmiljö. En värmepump ryker inte.

Varje förbrukad kilowattimme smutsar ner vår natur. I alla fall de kilowattimmar som inte kommer från solen. Med en värmepump kommer 60-80% från solen.