Om vi jämför värmepumpen idag med den som installerades för 20 år sedan är skillnaden stor på både design, ekonomi, miljö och teknisk prestanda.

Fördelen med nya värmepumpar:

  • Utökade garantier.
  • Värmepumpen är miljömärkt/svanenmärkt.
  • Ljudnivån har mer än halverats.
  • Verkningsgraden (cop) har stigit från 2,7 till 5,1
  • Styrningen av värme och varmvatten är mer exakt.
  • Reglersystemet övervakar och optimerar drift och prestanda.
  • Du styr och övervakar din värmepump i mobilen.
  • Värmepumpen har inbyggt energimätningssystem
  • Cirkulationspumpar är av lågenergityp.