När vi byter ut en gammal värmepump mot en ny är det flera saker som styr valet. Exempelvis husets energiförbrukning, längd på borrhål eller jordslinga och pumpens placering. Ibland finns det även önskemål om högre komfort.

 

Många hus har byggts om eller till efter att installationen av värmepumpen gjordes. Priset på energi är betydligt högre idag jämfört med nivån för bara 10 år sedan. Detta har gjort att det blivit mer lönsamt med större värmepumpar. Ofta är det dock längden på ditt befintliga borrhål som styr val av storlek.

Är du intresserad av vad en ny värmepump kan tillföra ditt hus? Kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag!

Du kan även använda vår kalkyl för att se hur mycket du kan spara genom att byta till värmepump.