Att tänka på

Tänk på följande när du jämför olika alternativ och offerter:

Effekten på värmepumpen kan anges enligt olika normer.  

T.ex. kan en värmepump på 11 kW vara större än en på 12 kW.

Vilka ingångsvärden ligger till grund för besparingskalkylen?  

Oftast är det en tidigare förbrukning som anges. Förbrukningen ska vara utan hushållsel ett ”normalår”.  Vilken framledningstemperatur anges, är det medel- eller max-värde?

Hur varmt vatten får jag från värmepumpen?

De flesta ”högtemperaturmodellerna” gör 63-65°C utan hjälp av eltillskott. Man slipper risk för legionellabakterier och komfortproblem vid sträng vinterkyla.

Är värmepumpen miljömärkt?

Miljömärkningen, t.ex. svanen, garanterar att värmepumpen sparar naturen under hela sin livscykel. Inte bara under den tid den sparar pengar åt villaägaren utan även under tillverkning, transport, installation och till sist skrotning. Kraven för svanenmärkning är höga, vilket i sin tur bidrar till hög kvalitet på produkten. Miljökrav gör alla till vinnare!

Vilka garantier följer värmepumpen?

De flesta värmepumparna på marknaden har ett utökat konsumentskydd. De stora tillverkarna har oftast en tilläggsförsäkring som gäller från garantitidens utgång. Mellan år 3 och 5 fungerar den som ett komplement till din maskinskadeförsäkring. Vi har gått ett steg längre. Vi levererar våra värmepumpar utan krångliga försäkringsavtal. Hos oss får du 6 års garanti på hela värmepumpen och 10 år på kompressorn. Vårt enda krav är att värmepumpen servas av auktoriserad serviceverkstad vid två tillfällen under garantitiden. Rakt, ärligt och enkelt.

Hur mycket borrning ingår?

(Följer storlek på värmepumpen i relation till husets energibehov).

Kontrollera att säljaren är medlem i SKVP. 

SKVP är vår branschorganisation som aktivt verkar för att branschen agerar seriöst. Som medlem i SKVP har vi accepterat att följa de riktlinjer och krav som finns i stadgarna. Alla påståenden i marknadsföring och broschyrer skall kunna styrkas. En medlem får inte i annonsering eller på annat sätt lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter avseende egna eller andra medlemmars produkter, besparingskalkyler, prestanda etc. Vi är även bundna till att, vid eventuell tvist, följa beslut och rekommendationer fastställda av VPN, Värmepumpbranschens reklamationsnämnd. Vi på Linds & Källmans är även EU-certifierade värmepumpinstallatörer av ehpa, European heat pump association. Denna certifiering är gjord via tentamen hos Mittuniversitetet i Härnösand

Är installatören tillräckligt försäkrad?

Det är ytterst sällan vi frågan om hur vi är försäkrade. Konstigt nog, med tanke på att det kan bli villaägarens räkning om säljaren inte är rätt försäkrad. Flera av dom stora försäkringsbolagen har friskrivningar för t.ex. borrning. I det fall olyckan är framme hjälper det inte att borrfirman är försäkrad, totalentreprenören måste ha fullgott skydd om något går snett. Be säljaren om en kopia på försäkringsbrevet!

Finns fungerande service/jour? 

Försäkra dig om att säljaren har en väl fungerande serviceorganisation. Om olyckan är framme finns det oftast varken tid eller tålamod att söka folk som inte svarar. Vi brukar rekommendera våra kunder att testa oss utanför ordinarie arbetstid. Vårt Kundlöfte borgar för att du får snabb hjälp.

Är eventuellt rot-avdrag enligt Skatteverkets regler?

Skatteverket har tillsammans med branschen tagit fram klara riktlinjer för hur rot-avdraget skall beräknas vid värmepumpsinstallation i totalentreprenad mot fastpris. Dessa riktlinjer är enkla och medger att arbetskostnaden beräknas till 35% av totalsumman. För luftvärmepumpar är motsvarande del 30%. Tänk på att attraktiva erbjudanden om större avdrag strider mot skatteverkets beslut och kan resultera i skattetillägg.