Elbilsladdning

Elbilens smartaste hemmaladdare

GARO-laddbox har DC-övervakning och är marknadsledande gällande funktion, kontroll och säkerhet för din elbil. Med GARO-laddbox kan du säkert och tryggt ladda din elbil hemma direkt vid garageuppfarten. Bekvämt och smidigt. Laddboxen använder husets egna nätverk och kan smidigt användas och styras genom din egen mobiltelefon eller en dator.

Köp laddbox hos oss!

Vi erbjuder dig den perfekta helhetslösningen med allt du behöver för att ladda din elbil hemma. Vid köp av en GARO-laddbox från oss så får du en marknadsledande produkt med miljösmarta och trygga lösningar. Givetvis också med säker hemmainstallation vid ditt eget hem.

Med GARO-laddbox kan du säkert och tryggt ladda din elbil hemma
GARO-laddbox kommer komplett med allt som krävs för att säkert ladda din bil hemma

Säkert och smart när du väljer GARO-laddbox

GARO-laddbox är framtagen för säker och smidig laddning av din elbil hemma vid din bostad. I laddboxen från oss finns ett unikt masterkort som gör att laddningsenheten får tillgång till hemmets nätverk UTAN att riskera överbelasta husets elsäkring. Detta sker helt trådlöst.

För att förhindra främmande människor från att tillträda din GARO-laddbox så har vi tagit fram en RFID-tag som gör det omöjligt för någon annan än dig att använda laddningsenheten. 

Vår produkt uppfyller alla elinstallationsregler samt energikrav från Naturvårdsverket genom att både innehålla DC-övervakning (som förhindrar elfel) och installerad energi-mätare.

Dynamisk lastbalansering och ditt hem

GARO laddbox använder sig av något som heter ”dynamisk lastbalansering”. Det innebär att genom en extern mätare som placeras i husets el-central, så kan boxen hålla koll på hela husets energiåtgång, samtidigt som bilen laddas. Detta gör att du aldrig kommer behöver oroa dig för problem som kortslutning eller att behöva säkra upp din fastighets huvudsäkring. Laddboxen optimerar själv sin energiåtgång, helt utifrån husets energianvändning. 

Laddboxen läser alltså av hur mycket el som resten av fastigheten använder och kan därefter anpassa den el som ska användas till bilens laddning, denna avläsning sker i realtid.

Välj själv hur snabbt du vill ladda med Garo

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet

Ladda bilen säkert hemma med laddbox

Aldrig mera överbelastade säkringar

I varje enskild GARO-laddbox finns en inbyggd energi-mätare som läser av elförbrukningen direkt vid varje användning. Laddboxen kommer därför aldrig använda mer energi än vad det finns möjlighet till tack vare en förprogrammering i enheten. Förprogrammeringen används av boxen för att hålla sig till förinställda gränsvärden och alltid se till att energin hushålls. Husets huvudsäkring kommer klara att distribuera energi till din billaddning varje gång utan att du behöver ett mer kostsamt el-abonnemang. 

Boxen använder den ovan nämnda dynamiska lastbalanseringen som via husets el central känner av husets energiförbrukning och anpassar bilens ladd-effekt därefter. Husets huvudsäkring kommer klara av att fördela ström till din bil mellan 6-Ampere och 32-Ampere utan risk för överbelastning.

Ladda bilen säkert hemma med laddbox

Att ladda en elbil i vanliga eluttags ”så kallad schukoladdning”, rekommenderas inte av Elsäkerhetsverket då det finns risker med sådan laddning. Laddning i vanligt eluttag får endast ske sporadiskt, temporärt och med uppsyn under laddningstiden. Riskerna som finns med att inte använda laddbox är t.ex att husets jordfelsbrytare går sönder, eller att eluttaget får så kallad ”varmgång” som ökar risk för brand. Den här typen av laddning kan användas för att ladda bilen vid sommarställe eller vid resa där ladd-station eller laddbox inte finns, men det ska ske ytterst sparsamt och inte som en långsiktig lösning.

Säkert och smart när du väljer GARO-laddbox
Garo - Elbilens smartaste hemmaladdare

Integrerat skydd

För att säkert kunna ladda din elbil hemma är det en laddbox som behövs för att tillgodose laddning både längre tid och med hög belastning. Laddboxen du använder behöver även ha ett Typ2-uttag. Laddkabeln och kontrollboxen som medföljer din elbil är endast avsedd för tillfälliga laddningar i motorvärmaruttag eller vägguttag. Den är inte anpassad för hög och regelbunden belastning utan ämnad för tillfälliga sporadiska laddningar under kortare tid. 

GARO-laddbox kommer komplett med allt som krävs för att säkert ladda din bil hemma. Boxen levereras med inbyggd jordfelsbrytare och DC-detektor för att möta kraven på säker hemmaladdning. För att boxladda en elbil hemma måste anordningen ha både jordfelsbrytare typ A med DC-detektor alternativt jordfelsbrytare typ B, och allt är interagerat i din GARO laddbox.

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Välj själv hur snabbt du vill ladda

Tiden det tar att ladda din elbil beror på vilken bilmodell du har, bilens batteristorlek samt batteriets kapacitet att ta emot strömladdning. För att GARO-laddbox ska passa optimalt för alla användare så erbjuder vi olika boxmodeller som klarar till 2, 4, 6 eller 11 mil per timme. Man kan generellt säga att alla elbilar kan ladda minst 1 mil per halv timme, men många av de elbilar som enbart går på el kan ladda ännu snabbare än så.

Laddboxar från Garo