Förnyelsebara energikällor, här hämtar värmepumpen energi

I dag tål värmepumpen att jämföras med vilken annan uppvärmningsform som helst. Ekonomiskt är den obesegrad. Läs nedan om alla energikällor.

Med dagens teknik, där värmepumpen gör varmvattnet till 65°C, finns det inte heller några svagheter i komforten. Solen skänker oss Gratisvärme som hämtas ur jorden, berget, sjön eller luften. För alla oss som värnar om vår natur ligger vinsten inte bara i plånboken.

Förnyelsebara energikällor
Värmepumpar och vattenbrunnar till bästa priser och garantier

Ren och naturlig!

En värmepump är faktiskt en solfångare. Den gratisenergi som hämtas ur naturelementen har placerats där av solen. De globala miljövinsterna är stora, men minst lika viktig är även din närmiljö. En värmepump ryker inte.

Varje förbrukad kilowattimme gör sitt avtryck i miljön. I synnerhet den energi som inte kommer från solen. Med en värmepump kommer 60-80% från solen.

Bergvärme - Låt berget värma dig!

Berget finns under oss – överallt. I vårt verksamhetsområde, runt småländska höglandet, är förutsättningarna för bergvärme mycket goda. Här har vi ett bra berg som inte ligger alltför långt under markytan.

Installationen av bergvärme medför inga stora ingrepp i din trädgård. Hålet skall borras och ett dike grävs mellan huset och energihålet.

Principen för en bergvärmepump ansluten till ett borrhål. Normalt borras ett eller två hål i trädgården. Det totala borrdjupet varierar vanligtvis mellan 100 och 200 meter. Husets storlek och värmepumpens effekt avgör hur djupt ditt borrhål skall vara.

Bergvärme - Låt berget värma dig!
Jordvärme - Jordnära värme i din trädgård!

Jordvärme - Jordnära värme i din trädgård!

I den lite större trädgården kan jordvärmen vara ett kostnadseffektivt alternativ till bergvärme. Värmepumpens prestanda är lika bra med jordslingor som med borrhål.

I Småland och Östergötland finns ofta förutsättningarna för jordvärme då våra trädgårdar i många fall är väl tilltagna.

Installationen av jordvärme medför lite större ingrepp i din trädgård. Slingorna plöjs ner på en meters djup med en meters mellanrum. Det krävs i praktiken ca: 1,3 m² yta per meter slang.

Principen för en jordvärmepump med kollektor förlagd i trädgården. Normalt delas slangen upp i en till tre slingor. Den totala slanglängden varierar vanligtvis mellan 300 – 800 meter. Husets storlek och värmepumpens effekt avgör hur mycket slang du behöver.

Luftvärme - Luften är fri!

Alla har vi fri tillgång till luft. Utanför villan finns den och väntar på att vi skall utvinna värme ur den.

Med dagens luft-vatten-värmepumpar kan vi hämta värme ur uteluften ända ner till -20°C.

En luftvärmepump måste alltid kompletteras med ytterligare en värmekälla, oftast en elpanna eller en befintlig olje/ved-panna.

Principen för en luftvärmepump ansluten till ett vattenburet radiatorsystem. Normalt placeras värmepumpen direkt utanför yttervägg. Den bör ställas på fundament/stenplattor och skall ej placeras under fönster. Husets storlek avgör vilken effekt din luftvärmepump skall ha.

Luftvärme - Luften är fri!
Sjövärme - För dig med strandtomt

Sjövärme - För dig med strandtomt

Har du en sjö eller en å intill din villa kan en sjövärmeanläggning vara lösningen på din uppvärmning.

I de vatten där det inte förekommer aktivitet med båtar, bad och fiske m.m. kan sjövärme vara det bästa alternativet. Fiske, ankring och båttrafik kan utgöra risker för kollektorn.

Från huset ner till sjön grävs ett dike för kollektorslangen. Slingorna läggs ut i sjön med speciella sjövikter. Det är av största vikt att detta arbete görs med stor omsorg och noggrannhet.

Principen för en sjövärmepump med kollektorslangen förlagd i sjön. Normalt delas slangen upp i en till tre slingor. Den totala slanglängden varierar vanligtvis mellan 300 – 800 meter. Husets storlek och värmepumpens effekt avgör hur mycket slang du behöver.