GDPR

General Data Protection Regulation I vårt kundregister registreras uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen vilken ofta benämns med den engelska förkortningen GDPR.

I det fall du anlitar oss för service och underhåll av din kyl/värmeanläggning kommer följande personuppgifter sparas i vårt kundregister. Namn, Adress, Postadress, Personnummer, Telefonnummer, Mailadress och Fastighetsbeteckning.

De sparade uppgifterna har som syfte att underlätta vid framtida kontakter, exempelvis felavhjälpande service samt att kunna uppfylla vårt åtagande vid garantiärenden och avtalsservice. Vi behandlar uppgifterna konfidentiellt vilket innebär att de endast kommer finnas tillgängliga för anställda i bolaget vid de tillfällen de behöver dessa i sin yrkesutövning. Uppgifterna kommer ej distribueras, upplåtas eller säljas till tredje part.

Insamlade uppgifter sparas under utrustningens tekniska livslängd eller tills vi får kännedom om att berörd fastighet bytt ägare. Du har när som helst rättighet till att kontakta oss och begära registerutdrag på dig själv.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På lindskallmans.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.

Till exempel:
Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
Vilka söktermer som används
Vilka undersidor som besöks mest frekvent
Vi samlar in statistisk över användningen och beetende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.