I akut läge

Som kund till oss ska du aldrig behöva vara utan värme, varmvatten eller kyla. Vi ser till att du alltid får hjälp inom 24 tim, oftast samma dag. Behöver du akut support eller service ringer du till oss på våra växelnummer. Utanför ordinarie arbetstid når du oss alltid på vår jourtelefon, 070-393 81 62.

Hjälp till självhjälp

Är du utan värme eller varmvatten finns det några saker du själv kan kontrollera innan du tillkallar service.

  • Är säkringarna hela? Byt för säkerhets skull huvudsäkringar och säkringarna till värmepumpen, även om de ser hela ut.
  • Är smutsfiltret på värmesystemet fritt från smuts? Rensa filtret enligt instruktionen i handboken.
  • Är motorskyddet utlöst? Återställ och kvittera efter det att du bytt säkringar.