Kyla för butik och industri

Linds & Källmans är här en viktig länk i en kedja som aldrig får brista. Med vår kunskap och vår ständiga jour levererar, underhåller och reparerar vi de kylanläggningar som krävs för att förvara kylda och frysta livsmedel i en butik eller i tillverkningsfasen.

För butiken är en av de viktigaste konkurrensmedlen att varorna som säljs håller högsta kvalitet. Vårt jobb är att se till att konsumenten får färskvaror som lever upp till förväntningarna.

Läge för en översyn? Använd vårt formulär för att boka en tid.