Himmelsby Gårdshotell

För makarna Rakel och Lars-Göran Gustafsson är ständig utveckling synonymt med vardag. Parollen “Anläggningen som överraskar” beskriver både den befintliga verksamheten och den ständiga förändringen. Här finns också teknikrummen som överraskar!

Hotell – konferens – Spa. Hit kommer gäster för miljöombyte, njutning, avkoppling och den goda maten. Med andra ord så skall hotellrum värmas och kylas, det romerska badet skall ha ett varmare klimat, poolerna skall ha olika temperaturer och konferensrum och matsalar skall ha rätt temperatur – oavsett antal besökare. För oss på Linds & Källmans kan det inte bli mycket roligare än så!

Fakta

  • Byggyta: 6 600 m²
  • Bergvärme 250 kW
  • 5 330 m borrning
  • Energibehov (värme & kyla): 1 115 000 kWh
  • Köpt energi: 235 000 kWh
  • Gratis, förnybar energi: 880 000 kWh
  • CO2-ekvivalenter: 2,74g/kWh (vid Svensk elmix)
Himmelsby Gårdshotell