Kvarteret Kaniken

Mitt i stadskärnans cenrum ligger den charmiga och välskötta fastigheten med sina 50 lägenheter och flertalet attraktiva kommersiella lokaler.

Fastigheten, som upptar hela kvarteret, har historiskt varit uppvärmd av fjärrvärme. Idag hämtas större delen värmen ur 14 st. borrhål och fjärrvärmen tjänar som tillskott under den kallaste perioden av året. Energihålen laddas dessutom av ett återvinningsbatteri placerat i fastighetens frånluftskanal.

Fakta

  • Uppvärmd yta: 4 600 m²
  • Bergvärme 150 kW
  • 3 200 m borrning
  • Energibehov: 875 000 kWh/år
  • Köpt energi: 315 000 kWh/år
  • Gratis, förnybar energi: 560 000 kWh/år
  • CO2-ekvivalenter: 4,68g/kWh* (vid Svensk elmix)

(*fjärrvärme värderat till 13g/kWh)

Kvarteret Kaniken