Mitt i centrum ligger 12 nybyggda lägenheter fördelade på tre huskroppar. Värmecentralen är placerad i en fjärde byggnad som inrymmer förråd åt boende och fastighetsskötare.

Varje huskropp innehåller fyra lägenheter, de nedre med terrass och de på ovanvåningen med balkong. Värmepumpen, som arbetar utan tillskott från annan värmekälla, förser husen med värme och varmvatten via ett kulvertsystem.

Fakta

  • Uppvärmd yta: 860 m²
  • Bergvärme 30 kW
  • 450 m borrning
  • Energibehov: 92 000 kWh/år
  • Köpt energi: 27 500 kWh/år
  • Gratis, förnybar energi: 64 500 kWh/år
  • CO2-ekvivalenter: 3,89g/kWh (vid Svensk elmix)
Nygatan