IVT Service

Lönsamt att göra service av värmepump

När man skaffar en värmepump gör man det för att man vill sänka sin värmekostnad, man vill bidra till bättre miljö och för att få en enkel och säker uppvärmning av sitt. Allt det får du med en värmepump, men du behöver se till att din värmepump får rätt service med ett till två års mellanrum för att din investering ska löna sig.

Vilken värmepump passar dig bäst?
Boka service av IVT värmepump

Ett grönt alternativ

En värmepump är en investering som kommer att vara effektiv i många år framöver om du ser till att servicen sköts regelbundet. Eftersom värmepumpar är energisnåla och har en lång livstid är det inte bara en plånboksvänlig investering utan den är också miljövänlig. Till slut kommer det ändå att löna sig att investera i en ny värmepump.

Det kan vara så att det är en lönsam affär att byta ut sin gamla värmepump mot en av nyare modell trots att den fortfarande fungerar. De äldre värmepumparna är inte lika effektiva som de som säljs idag och dessutom finns det slitagedelar i värmepumpen som kan göra att effekten minskat genom åren. 

I de moderna värmepumparna har man ett effektivare köldmedium och många är inverterstyrda vilket ger ännu bättre effekt per kWh och värmer bra även när det är kallt. 

En ny värmepump har gott om fördelar

 • Miljövänligare än en äldre
 • Energisnålare än den äldre
 • Kompressorn är inverterstyrd numer
 • Ökad effektivitet
 • Spara ännu mer pengar över tid

För att rengöra en värmepump grundligt och på ett bra sätt utan att riskera att skada den behövs det specialutrustning. Vi har även utrustning som kan upptäcka läckage av köldmedium vilket kan ge effektbortfall.

Vi har en grundlig lista på vad vi ska göra när vi servar din värmepump, här är en överblick:

 • Plockar av skydd så långt som möjligt för att komma åt
 • Rengör med specialanpassat rengöringsmedel för att kunna rengöra de mest svåråtkomliga delar 
 • Ångtvätt kan behöva användas i vissa fall
 • Vi mäter trycket i värmepumpen för att utesluta läckage
 • Kontroll av prestandan och el-förbrukning
 • Funktionstest och kontroll av kondensorn

Självklart kan vi besvara dina frågor om anläggningen och dess skötsel och du får också ett protokoll på utförd service.

Alla värmepumpar har en lång livslängd. Bergvärmepumpen är den som har längst livslängd där man kan räkna med 20–25 år, pumpar som utvinner värme från luft har något kortare livslängd, mellan 10–20 år. Sköter man underhåll och service håller anläggningen länge och förblir effektiv hela tiden.

Mycket att vinna på att serva värmepumpen regelbundet

Om du låter en utbildad servicetekniker utföra service på din värmepump regelbundet kan du upptäcka fel i tid. Det kan betyda att delarna kan bytas utan att det blir kostsamt, och du kan skjuta på en nyinvestering ett par år till. Samtidigt som eventuella fel kan upptäckas får du värmepumpen grundligt rengjord vilket gör att den kommer vara så effektiv som den ska vara i många år. Med rätt service förlängs livslängden och har så låg elförbrukning som möjligt.
Henrik Lindqvist

Hur vet man att det är dags att byta till en ny värmepump?

När du börjar höra missljud från din värmepump betyder oftast att kompressorns slitagedelar börjar ta slut. När de börjar ta slut fungerar inte längre värmepumpen så bra som den ska och kan och då är det dags att byta ut den.

Det är sällan ett kostnadseffektivt alternativ att bara byta kompressorn, andra delar av värmepumpen har också ett visst slitage vilket ger sämre utnyttjandegrad.
Är du osäker på om det är dags att byta ut din värmepump är glada att hjälpa dig att räkna på det.

Intervall för service av värmepump

Alla värmepumpar behöver service och ett flertal faktorer bestämmer hur intervallet på just din anläggning. Det är bland annat typ och modell och hur mycket den används som bestämmer serviceintervallet.

Vi rekommenderar att du bokar upp en service på din värmepump med ett intervall på 18-36månader. Det gör att du kommer att få en så effektiv värmepump som möjligt i så många år som möjligt vilket gör din investering så smart som möjligt.

Ny värmepumpanläggning i Skobes Kisa
Robin Israelsson

Det här kan du göra själv

För att göra värmepumpen ännu effektivare kan du rengöra filtren ungefär en gång i månaden, på så sätt kan luften flöda igenom maximalt och värmedistributionen per kWh blir maximalt.

Har du husdjur kan du behöva rengöra den ännu oftare eftersom partiklarna i luften som kan fastna i filtret ännu mer.

Hör av dig till oss redan idag

Vi har en välutbildad och trevlig personalstab som är redo att svara på alla dina frågor och funderingar du kan tänkas ha. Så tveka inte att höra dig om du vill ha svar på frågor, boka en service eller om du behöver rådgivning kring byte till en ny värmepump och nyinstallation.