Bergenergi i större fastigheter

En flexibel värmepump i åtta effektstorlekar

IVT Geo är en värmepump med banbrytande teknik som minskar dina värmekostnader. Det viktigaste skälet att välja den är faktiskt storleken. Vi har tillverkat IVT Geo i åtta olika effektstorlekar, fyra med stående chassi och fyra med liggande. Du kan ansluta värmepumpen från flera håll, vilket ger dig en smidigare och enklare installation.

Vi kan sätta ihop en lösning som passar behoven för varje enskild fastighet. Och eftersom du betalar för precis det du behöver blir investeringskostnaden lägre, och besparingen högre.

Ny teknik för bergenergi

IVT Geo är utvecklad i en ny teknik för att generera värme och varmvatten till lägsta möjliga kostnad. Vi har uteslutande använt oss av de senaste komponenterna för att skapa en värmepump med högsta möjliga prestanda. IVT Geo har fått en ny kylkrets, en tandemkompressor och asymmetriska värmeväxlare. Dessutom är det den första värmepumpen med insprutningsteknik och kylkretsen styrs av en nyutvecklad mjukvara (RMC-Refrigerant Management Control) för optimal driftsekonomi.

Varmvattenproduktionen har också utvecklats för att möta högt ställda krav. Samtliga modeller ger en framledningstemperatur på 68 grader oavsett effektuttag – i princip behövs ingen tillskottsvärme alls. IVT Geo är en högeffektiv fastighetsvärmepump med bibehållet höga COP- och SCOP-värden oberoende av effektuttag.

Bergenergi i större fastigheter

5 års garanti på din värmepump

Våra värmepumpar för fastigheter har 5 års garanti. Garantin ingår som en del i en serviceplan som säkerställer kvalité, funktion, besparing och livslängd. Se all information här

Våra referenser

Bestorps Trygghetsboende

Bestorp serviceboende

Nuvarande fastighetsägare, Bonäsudden Fastighets AB, valde att satsa på en ny bergvärmeanläggning till förmån för den tidigare pelletsanläggningen kompletterad med oljeeldning.

Himmelsby Gårdshotell

Himmelsby Gårdshotell

Hit kommer gäster för miljöombyte, njutning, avkoppling och den goda maten. Med andra ord så skall hotellrum värmas och kylas, det romerska badet skall ha ett varmare klimat, poolerna skall ha olika temperaturer och konferensrum och matsalar skall ha rätt temperatur.

Kvarteret Kaniken

Kvarteret Kaniken

Fastigheten, som upptar hela kvarteret, har historiskt varit uppvärmd av fjärrvärme. Idag hämtas större delen värmen ur 14 st. borrhål och fjärrvärmen tjänar som tillskott under den kallaste perioden av året. Energihålen laddas dessutom av ett återvinningsbatteri placerat i fastighetens frånluftskanal.

Nygatan

Nygatan

Varje huskropp innehåller fyra lägenheter, de nedre med terrass och de på ovanvåningen med balkong. Värmepumpen, som arbetar utan tillskott från annan värmekälla, förser husen med värme och varmvatten via ett kulvertsystem.

OEM Logistikcenter

OEM Logistikcenter

Att få projektera och installera undercentraler åt en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation är lika häftigt som det låter. Hela processen genomsyrades av fokus på lösningar och kvalitet. OEM är en beställare med en tydlig målbild; tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.

Skobes Kisa

Skobes Kisa

Som fullblodiga Volvo-förare var det lite extra roligt att få vara en av leverantörerna till den fullskaliga ombyggnaden på Skobes Kisa-anläggning. Lokalen inrymmer utställning med butik, verkstad och däckhotell. Anläggningen är uppkopplad via IVT Anywhere vilket innebär att vi har full kontroll över driften i realtid.

Timmerö

Timmerö

Energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten hamnar under 4 000 kWh/år och lägenhet. Här övervakar och justerar Linds & Källmans värmen via IVT Anywhere. Värmepumpen, IVT Geo 200, hämtar sin energi ur fyra energihål vilka tillsammans levererar ca 68 000 kWh/år.