JOURTELEFON: 070-393 81 62 mailbox@lindskallmans.se

En flexibel värmepump i åtta effektstorlekar.

IVT Geo är en värmepump med banbrytande teknik som minskar dina värmekostnader. Det viktigaste skälet att välja den är faktiskt storleken. Vi har tillverkat IVT Geo i åtta olika effektstorlekar, fyra med stående chassi och fyra med liggande. Du kan ansluta värmepumpen från flera håll, vilket ger dig en smidigare och enklare installation.

Vi kan sätta ihop en lösning som passar behoven för varje enskild fastighet. Och eftersom du betalar för precis det du behöver blir investeringskostnaden lägre, och besparingen högre.

 

Ny teknik.

IVT Geo är utvecklad i en ny teknik för att generera värme och varmvatten till lägsta möjliga kostnad. Vi har uteslutande använt oss av de senaste komponenterna för att skapa en värmepump med högsta möjliga prestanda. IVT Geo har fått en ny kylkrets, en tandemkompressor och asymmetriska värmeväxlare. Dessutom är det den första värmepumpen med insprutningsteknik och kylkretsen styrs av en nyutvecklad mjukvara (RMC-Refrigerant Management Control) för optimal driftsekonomi.

Varmvattenproduktionen har också utvecklats för att möta högt ställda krav. Samtliga modeller ger en framledningstemperatur på 68 grader oavsett effektuttag – i princip behövs ingen tillskottsvärme alls. IVT Geo är en högeffektiv fastighetsvärmepump med bibehållet höga COP- och SCOP-värden oberoende av effektuttag.

 

5 års garanti.

Våra värmepumpar för fastigheter har 5 års garanti. Garantin ingår som en del i en serviceplan som säkerställer kvalité, funktion, besparing och livslängd. Se all information här